ค่ายยุวกวี

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมอบรมยุวกวี โดยมีวิทยากรจากสโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ ได้ให้เกียรติมาบรรยายและให้ความรู้กับนักเรียน ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 (ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่)

ค่ายยุวกวี