กิจกรรมวันภาษาไทย

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทย เพื่อแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ไทย และส่งเสริม อนุรักษ์การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะร่วมจัดกรรมและฝึกซ้อมการแสดงบนเวที (ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่)

กิจกรรมวันภาษาไทย