กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้หล่อเทียนพรรษา และทำพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยจะนำเทียนไปถวาย ณ วัดต่างๆ โดยรอบ (ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่)

หล่อเทียนพรรษาและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ