กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี นำโดยนักเรียนแต่ละคณะสี และครูประจำคณะสี นำเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดต่างๆ โดยรอบโรงเรียน ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ (ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่)

ถวายเทียนจำนำพรรษา