กิจกรรม 5ส

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

นักเรียนและคณะครูร่วมกันทำกิจกรรม 5ส เพื่อทำความสะอาดโรงเรียน โดยแต่ละคณะสีรับผิดชอบทำความสะอาดในบริเวณของตนเอง (ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่)

กิจกรรม 5ส