กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี โดยครูวาสนา กระแสร์ หัวหน้างานห้องสมุด จัดกิจกรรมวันสัปดาห์ห้องสมุด เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมห้องสมุด และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 (ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่)

กิจกรรมวันสัปดาห์ห้องสมุด