กิจกรรมวันอาเซียน

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมวันอาเซียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันอาเซียนเดย์ เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรตระหนักถึงความสำคัญและพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในการนี้ได้มีการแสดงและการให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนกับครูและนักเรียนทุกคน โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 (ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่)

กิจกรรมวันอาเซียนเดย์