กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อแม่

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรม Walk & Run for MOM

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี จัดกิจกรรม Walk and Run for MOM เดินวิ่งเพื่อแม่ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้จัดขึ้นไปเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558