สัปดาห์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

สัปดาห์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีการจัดกิจกรรมตลอดสัปดาห์ อาทิเช่น Science Show, Science Rally, ตอบปัญหาวิทย์-คณิต เป็นต้น และมีกิจกรรมการประกวดแต่งกาย Miss Recycle ในรูปแบบ Cosplay ในวันที่ 19 ส.ค. 2558 (ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่)

[58-08-19] สัปดาห์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์