ม.2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จ.อยุธยา

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

ม.2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จ.อยุธยา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมพานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2558 (ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่)

[58-08-28] ทัศนศึกษาม.2 อยุธยา