ค่ายซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

ค่ายซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมการอบรม "ค่ายซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์" ให้กับนักเรียนที่สนใจ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 ส.ค. 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 (ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่)

ค่ายซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์