ค่ายภาพยนตร์สั้น

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

ค่ายภาพยนตร์สั้น

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรม "ค่ายภาพยนตร์สั้น" เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรีนยที่มีความสนใจในการผลิตภาพยนตร์สั้นให้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 29 ส.ค. 2558 ณ ห้องปฏฺิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี (ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่)

ค่ายภาพยนตร์สั้น