ตลาดนัดอาชีพ 2558

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

ตลาดนัดอาชีพ 2558

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี โดยคณะกรรมการนักเรียน จัดกิจกรรมตลาดนัดอาชีพ "เพลินตลาดนัด รัตนโกสินทร์" ขึ้นในวันที่ 8 ก.ย. 2558 เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้รู้จักการประกอบอาชีพ และขายสินค้าผลิตภัณฑ์ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต (ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่)

ตลาดนัดอาชีพ 2558