งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 ศูนย์คหกรรมและการงานอาชีพ

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์การแข่งขันรายการแข่งขันในกลุ่มคหกรรมและการงานอาชีพ

ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ณ โรงเรียนธัญรัตน์  โดยมีนักเรียนของโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันในรายกายแข่งขันคหกรรม การงานอาชีพ และการแข่งขันคอมพิวเตอร์(ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่)