พิธีถวายราชสดุดี

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

พิธีถวายราชสดุดี

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี ร่วมกันทำพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันที่กำหนดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไืทยชมภาพ(คลิกที่นี่)