กีฬาสี ตอปท ครั้งที่ 2

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

กีฬาสีเตรียมพัฒน์ฯ ปทุมธานี ครั้งที่ 1

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี จัดกิจกรรมกีฬาสี เตรียมพัฒน์ฯ ปทุมธานี ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 2-3 มกราคม พ.ศ. 2558 ชมภาพ ( คลิกที่นี่)