การเตรียมตัวสู่การเป็นนักเรียน ต.อ.พ.ปท.

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

การเตรียมตัวสู่การเป็นนักเรียน ต.อ.พ.ปท.

         โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ในวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2559 โดยมีท่านผู้อำนวยการ นฤภพ ขันทับไทย เป็นประธานในพิธี ชมภาพ คลิกที่นี่