การอบรมศูนย์โรงเรียนในฝัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน : ศูนย์แม่ข่ายจังหวัดปทุมธานี  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ลำลูกกา 

โดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สามารถดาวน์โหลดเอกสารตารางการอบรมและใบสมัครได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ครับ

 

ดาวน์โหลดตัวอย่าง e-book และไฟล์รูปภาพ

ดาวน์โหลดโปรแกรม Desktop Author