แบบสอบถามความพึงพอใจการอบรมโรบอท

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

ขอให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรมโรบอทในวันอาทิตย์ที่ 19 ส.ค. 2555 ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการอบรม โดยคลิกที่ลิงค์ด้านล้างนี้ครับ