การอบรมอาชีพสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน เขต อ.ลำลูกกา

Written by Admin on . Posted in กิจกรรมโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ได้จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตอำเภอลำลูกกา โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้มีการอบรมอาชีพและทักษะต่างๆ ได้แก่

  • การทำขนมปัง
  • การทำดอกไม้ประดิษฐ์
  • กิจกรรมฟุตบอล
  • กิจกรรมดนตรี