สอบราคาจ้างรถโดยสารไม่ประจำทาง

Written by Admin on . Posted in จัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างรถโดยสารไม่ประจำทาง เพื่อจัดกิจกรรมทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบต่อไปนี้