สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ

Written by Admin on . Posted in จัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยมีรายการตามเอกสารแนบต่อไปนี้