สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและก่อสร้างถนน

Written by Admin on . Posted in จัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและก่อสร้างถนน โดยมีรายการดังเอกสารแนบต่อไปนี้