สอบราคาซื้อกระดาษ

Written by Admin on . Posted in จัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารและกระดาษบรู๊ฟ ตามรายการดังเอกสารแนบต่อไปนี้