สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์

Written by Admin on . Posted in จัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าองค์พระ ตามรายละเอียดดังแนบ