รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Written by Admin on . Posted in จัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ด้วยเงินนอกงบประมาณ จำนวน 1  อัตรา โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบต่อไปนี้