รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Written by Admin on . Posted in จัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป  เพื่อเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี  กลุ่มบริหารงบประมาณ  จำนวน 1อัตรา  เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล  จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ