สอบราคาจ้างรถโดยสารไม่ประจำทาง

Written by Admin on . Posted in จัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างรถโดยสารไม่ประจำทาง เพื่อจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ