ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง

Written by Admin on . Posted in จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง

ตามที่ ได้มีประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีลงวันที่  ๒๗  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จำนวน  ๓  อัตรา และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจำนวน  ๑  อัตรา  นั้น

บัดนี้  การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  ตามรายชื่อดังเอกสารแนบ