ประกาศสอบราคาเครื่องปรับอากาศ

Written by Admin on . Posted in จัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ประจำห้องศูนย์และห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีรายการตามเอกสารแนบ