สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน Gifted

Written by Admin on . Posted in จัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร (Gifted Education Program : GEP) โดยมีรายละเอียดดังนี้