ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ

Written by Admin on . Posted in จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ

 

ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ปทุมธานี  ลงวันที่  5  มิถุนายน 2558  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะในวันที่ 16  มิถุนายน  2558 นั้น

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ปทุมธานี  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้  ความสามารถ  ทักษะและสมรรถนะ  และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้  ความสามารถ  ทักษะและสมรรถนะ  ดังแนบ