ประกาศรายชื่อพนักงานราชการ

Written by Admin on . Posted in จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตามที่ ได้มีประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ปทุมธานี ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ในตำแหน่ง ครูผู้สอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีและการสื่อสาร 1 ตำแหน่ง นั้น  บัดนี้  การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  ตามรายชื่อตามเอกสารแนบ