สอบราคาจ้างเหมาบริการครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ

Written by Admin on . Posted in จัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา โดยนายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่

 23 พฤษภาคม 2555 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ  ณ ห้องบริหารงบประมาณ กำหนดสาธิตการสอน และนำเอกสารรับรองวุฒิการศึกษาฉบับจริงมาแสดง ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องบริหารงบประมาณ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ ห้องบริหารงบประมาณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-987-1309 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดประกาศสอบราคา เอกสารสอบราคาและคุณลักษณะเฉพาะ สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่