รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Written by Admin on . Posted in จัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ด้วยเงินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  จำนวน  1  อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้