สอบราคาจ้างติดตั้งระบบสารสนเทศ และไอซีที

Written by Admin on . Posted in จัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา โดยนายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างติดตั้งระบบสารสนเทศ และไอซีที โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้