รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Written by Admin on . Posted in จัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ด้วยเงินนอกงบประมาณ  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา ประกอบด้วย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จำนวน 1อัตรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จำนวน 1อัตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จำนวน 1อัตรา โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบต่อไปนี้