รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Written by Admin on . Posted in จัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ด้วยเงินนอกงบประมาณ จำนวน  1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้