รับสมัครยามรักษาความปลอดภัย

Written by Admin on . Posted in จัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ด้วยเงินนอกงบประมาณ  จำนวน  2  อัตรา โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบต่อไปนี้