แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบ 63

แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบ 63

แบบฟอร์มเยี่ยมบ้านนักเรียน

แบบฟอร์มเยี่ยมบ้านนักเรียน

สรุปผลการแข่งขัน ห้องสมุด62

สรุปผลการแข่งขันกิจกรรมห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2562 

รายชื่อ นร 1-62

รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครแม่บ้าน

ประกาศรับสมัครแม่บ้าน     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี...

 • แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบ 63

  Friday, 13 September 2019 15:16
 • แบบฟอร์มเยี่ยมบ้านนักเรียน

  Tuesday, 13 August 2019 10:13
 • สรุปผลการแข่งขัน ห้องสมุด62

  Sunday, 04 August 2019 10:20
 • รายชื่อ นร 1-62

  Tuesday, 25 June 2019 10:54
 • ประกาศรับสมัครแม่บ้าน

  Monday, 24 June 2019 18:01

TUPPT-Musics

กำหนดการและวิธีการเลือกชุมนุม ปีการศึกษา 1/2562

    เนื่องด้วยกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ได้เปลี่ยนวิธีการเลือกชุมนุมเป็นแบบออนไลน์  ผ่านระบบ SGS โดยขั้นตอนการเลือกชุมนุมสามารถดูรายละเอียดได้ดังไฟล์แนบ 

   โดยระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันพุธ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. ปิดลงทะเบียน 16.30 น. https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspx  และประกาศผลที่หน้าอาคาร 1 และเว็บไซต์ของโรงเรียน ในวันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 น. 

แบบฟอร์มการพิมพ์แบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2559

ไฟล์ ปพ.5 (ปรังปรุงใหม่ 2/2559)

ไฟล์รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2559

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านทัั้งใน และนอกเขต ตามไฟล์แนบ

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้า ม.1 62 ความสามารถพิเศษเรียกสำรอง

    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ได้ดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภท ความสามารถพิเศษ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นที่เรียบร้อย เนื่องจากมีผู้สละสิทธิ์จึงขอเรียกลำดับ  สำรองจากประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภท ความสามารถพิเศษ (สำรอง) จำนวน 2 คน ดังต่อไปนี้
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ

      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทความสามารถพิเศษ ระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2562 และดำเนินการทดสอบทักษะความสามารถพิเศษเฉพาะด้านของผู้สมัคร วันที่ 25 มีนาคม 2562 จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภท ความสามารถพิเศษ ดังไฟล์แนบ

 

คำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

ที่  ๓๒๙ /๒๕๕๙

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครอง  ภาคเรียนที่ ๒ 

ตามโครงการชุมชนสร้างสรรค์สานสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

IMAGE ประชุมผู้ปกครอง 1/2559
Friday, 03 June 2016
การประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559            โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี... Read More...
IMAGE การเตรียมตัวสู่การเป็นนักเรียน ต.อ.พ.ปท.
Friday, 03 June 2016
การเตรียมตัวสู่การเป็นนักเรียน ต.อ.พ.ปท.          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี... Read More...
IMAGE ตรีทศมานุสรณ์ รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
Wednesday, 24 February 2016
 ตรีทศมานุสรณ์ รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี... Read More...
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบ 63
Friday, 13 September 2019
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบ 63 Read More...
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้านนักเรียน
Tuesday, 13 August 2019
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้านนักเรียน Read More...
สรุปผลการแข่งขัน ห้องสมุด62
Sunday, 04 August 2019
สรุปผลการแข่งขันกิจกรรมห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2562  Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อพนักงานราชการ
Thursday, 18 June 2015
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตามที่ ได้มีประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ
Tuesday, 16 June 2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ   ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง
Tuesday, 09 June 2015
ตามที่ ได้มีประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีลงวันที่  ๒๗  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เรื่อง... Read More...

ปฏิทินกิจกรรม

หนังสือราชการ สพฐ.

 

ข่าวการศึกษา

Facebook Fan Page