Logbook

แบบบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน(Logbook)

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่68

เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 4...

แบบฟอร์มเขียนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562

แบบฟอร์มเขียนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562

เอกสาร PLC

เอกสารการขับเคลื่อนกระบวนการ    PLC (Professional Learning Community)  

เผยแพร่งานวิจัย

บทคัดย่อ งานวิจัย    งานวิจัย เรื่อง...

 • Logbook

  Monday, 05 November 2018 14:22
 • ศิลปหัตถกรรมครั้งที่68

  Tuesday, 16 October 2018 13:20
 • แบบฟอร์มเขียนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562

  Tuesday, 28 August 2018 09:43
 • เอกสาร PLC

  Tuesday, 28 August 2018 09:41
 • เผยแพร่งานวิจัย

  Monday, 27 August 2018 14:52

TUPPT-Musics

แบบฟอร์มการพิมพ์แบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2559

ไฟล์ ปพ.5 (ปรังปรุงใหม่ 2/2559)

ไฟล์รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2559

แบบฟอร์มปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Attachments:
Download this file (ปพ.5-1-61.xls)ปพ.5-1-61.xls[ ]226 Kb

ประกาศผลคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

Attachments:
Download this file (001.jpg)001.jpg[ ]273 Kb

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

   ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ บัดนี้ การเลืิอกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วตามรายชื่อดังไฟล์แนบ

Attachments:
Download this file (ประกาศผล.pdf)ประกาศผล.pdf[ ]257 Kb

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยมีรายละเอียดดังไฟล์แนบ

Attachments:
Download this file (New Doc 2018-04-30.pdf)รับสมัครรปภ[ ]714 Kb

คำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

ที่  ๓๒๙ /๒๕๕๙

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครอง  ภาคเรียนที่ ๒ 

ตามโครงการชุมชนสร้างสรรค์สานสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

         ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๔ อัตรา ในตำแหน่ง ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๑ อัตรา และ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ๓โดยมีรายละเอียดดังไฟล์แนบ

 

Attachments:
Download this file (IMG_7911.JPG)IMG_7911.JPG[ ]207 Kb
Download this file (IMG_7912.JPG)IMG_7912.JPG[ ]223 Kb
Download this file (IMG_7913.JPG)IMG_7913.JPG[ ]174 Kb

ประกาศเรียกผู้สอบได้ "ลำดับสำรอง"รายงานตัวเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 

     ตามที่นักเรียนสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี  "สละสิทธิ์"  การเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จึงของประกาศนักเรียนลำดับสำรอง จำนวน 6 คน มารายงานตัว ตามรายชื่อดังแนบ

 

IMAGE ประชุมผู้ปกครอง 1/2559
Friday, 03 June 2016
การประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559            โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี... Read More...
IMAGE การเตรียมตัวสู่การเป็นนักเรียน ต.อ.พ.ปท.
Friday, 03 June 2016
การเตรียมตัวสู่การเป็นนักเรียน ต.อ.พ.ปท.          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี... Read More...
IMAGE ตรีทศมานุสรณ์ รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
Wednesday, 24 February 2016
 ตรีทศมานุสรณ์ รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี... Read More...
Logbook
Monday, 05 November 2018
แบบบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน(Logbook) Read More...
ศิลปหัตถกรรมครั้งที่68
Tuesday, 16 October 2018
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี)... Read More...
แบบฟอร์มเขียนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
Tuesday, 28 August 2018
แบบฟอร์มเขียนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อพนักงานราชการ
Thursday, 18 June 2015
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตามที่ ได้มีประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ
Tuesday, 16 June 2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ   ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง
Tuesday, 09 June 2015
ตามที่ ได้มีประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีลงวันที่  ๒๗  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เรื่อง... Read More...

ปฏิทินกิจกรรม

หนังสือราชการ สพฐ.

 

ข่าวการศึกษา

Facebook Fan Page