logbook

เกณฑ์การประเมิน lookbook

ตารางสอนรวมประจำปีการศึกษาที่ 1 /2562

ตารางเรียนรวมประจำปีการศึกษา 1/2562   

รายชื่อชุมนุม 1/2562

กำหนดการและวิธีการเลือกชุมนุม ปีการศึกษา 1/2562    ...

ประกาศผลสอบม4 2562

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลคัดเลือกม1 2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562  ...

 • logbook

  Wednesday, 22 May 2019 19:21
 • ตารางสอนรวมประจำปีการศึกษาที่ 1 /2562

  Friday, 03 May 2019 09:12
 • รายชื่อชุมนุม 1/2562

  Wednesday, 01 May 2019 16:00
 • ประกาศผลสอบม4 2562

  Thursday, 04 April 2019 13:42
 • ประกาศผลคัดเลือกม1 2562

  Tuesday, 02 April 2019 18:04

TUPPT-Musics

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ

      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทความสามารถพิเศษ ระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2562 และดำเนินการทดสอบทักษะความสามารถพิเศษเฉพาะด้านของผู้สมัคร วันที่ 25 มีนาคม 2562 จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภท ความสามารถพิเศษ ดังไฟล์แนบ

 

แบบฟอร์มการพิมพ์แบบทดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2559

ไฟล์ ปพ.5 (ปรังปรุงใหม่ 2/2559)

ไฟล์รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2559

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี มีความประสงค์จะรับสมัคร บุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน้งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด กลุ่มบริหารวิชาการ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดไฟล์ดังแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2562 ประเภทความสามารถพิเศษ

แบบฟอร์ม Sar ประจำปีการศึกษา 2562

Attachments:
Download this file (SARครู ต.อ.พ.ปท. ตรง 3 มาตรฐาน.doc)Form Sar 2562[ ]832 Kb

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด กลุ่มบริหารวิชาการจำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังไฟล์แนบ

รับสมัครห้องเรียนพิเศษ GEP และ MEP

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี เปิดรับสมัคร  นักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียน GEP และ MEP รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 - 21 มีนาคม 2562 ณ อาคารเรียน 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

 

คำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

ที่  ๓๒๙ /๒๕๕๙

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครอง  ภาคเรียนที่ ๒ 

ตามโครงการชุมชนสร้างสรรค์สานสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

IMAGE ประชุมผู้ปกครอง 1/2559
Friday, 03 June 2016
การประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559            โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี... Read More...
IMAGE การเตรียมตัวสู่การเป็นนักเรียน ต.อ.พ.ปท.
Friday, 03 June 2016
การเตรียมตัวสู่การเป็นนักเรียน ต.อ.พ.ปท.          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี... Read More...
IMAGE ตรีทศมานุสรณ์ รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
Wednesday, 24 February 2016
 ตรีทศมานุสรณ์ รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี... Read More...
logbook
Wednesday, 22 May 2019
เกณฑ์การประเมิน lookbook Read More...
ตารางสอนรวมประจำปีการศึกษาที่ 1 /2562
Friday, 03 May 2019
ตารางเรียนรวมประจำปีการศึกษา 1/2562    Read More...
รายชื่อชุมนุม 1/2562
Wednesday, 01 May 2019
กำหนดการและวิธีการเลือกชุมนุม ปีการศึกษา 1/2562    ... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อพนักงานราชการ
Thursday, 18 June 2015
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตามที่ ได้มีประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ
Tuesday, 16 June 2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ   ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง
Tuesday, 09 June 2015
ตามที่ ได้มีประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีลงวันที่  ๒๗  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เรื่อง... Read More...

ปฏิทินกิจกรรม

หนังสือราชการ สพฐ.

 

ข่าวการศึกษา

Facebook Fan Page