Logbook

แบบบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน(Logbook)

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่68

เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 4...

แบบฟอร์มเขียนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562

แบบฟอร์มเขียนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562

เอกสาร PLC

เอกสารการขับเคลื่อนกระบวนการ    PLC (Professional Learning Community)  

เผยแพร่งานวิจัย

บทคัดย่อ งานวิจัย    งานวิจัย เรื่อง...

 • Logbook

  Monday, 05 November 2018 14:22
 • ศิลปหัตถกรรมครั้งที่68

  Tuesday, 16 October 2018 13:20
 • แบบฟอร์มเขียนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562

  Tuesday, 28 August 2018 09:43
 • เอกสาร PLC

  Tuesday, 28 August 2018 09:41
 • เผยแพร่งานวิจัย

  Monday, 27 August 2018 14:52

TUPPT-Musics

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างเอกเคมีและดนตรีสากล

   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ วิชาเคมี และกลุ่มสาระศิลปะ เอก ดนตรีสากลตามรายละเอียดดังแนบ

 

เชิญชมสารคดี"พระคุณที่สาม"

       เชิญชวน ชมรายการโทรทัศน์รูปแบบวาไรตี้เชิงสารคดี "พระคุณที่สาม" โดยออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 11.30 -11.55 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 โดยเริ่มออกอากาศระหว่างวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 ถึงวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ปีการศึกษา2561

Attachments:
Download this file (ประกาศผลม4 2561.pdf)ประกาศผลม4 2561.pdf[ ]7067 Kb
ผลการคัดเลือกนักเรียนนักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา2561
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายขื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกตามไฟล์แนบ
    นักเรียนที่พลาดโอกาสจากการสอบเข้าเรียน และ/หรือนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ในปีการศึกษา 2561 ให้กรอกใบแสดงความจำนงเพื่อให้จัดสรรที่เรียนรอบ 2 ตามแบบฟอร์ม พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ ได้แก่ 1. สำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อนักเรียนอาศัยอยู่ พร้อมเซ็นชื่อรับรองเอกสารด้วย จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1 หรือ รบ.1) หรือหนังสือรับรองจากโรงเรียน ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมเซ็นชื่อรับรองเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ ***หมายเหตุ : การแสดงความจำนงโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี) สามารถระบุได้เฉพาะ 11 โรงเรียน ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้
 

กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี

ได้กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของนักเรียนทุกระดับชั้น ระหว่างวันที่  1-9 มีนาคม 2559 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ , ๒ สอบวันที่ ๔ , ๗ , ๘, ๙ มีนาคม ๒๕๕๙
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ สอบวันที่ ๔ , ๗ , ๘, มีนาคม ๒๕๕๙
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ , ๔, ๖ สอบวันที่ ๑ , ๒ , ๓ มีนาคม ๒๕๕๙
โดยเรียนถึงวันจันทร์ ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นวันสุดท้าย การสอบเป็น ไปตามตารางสอบดังแนบ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

  

Attachments:
Download this file (001.jpg)001.jpg[ ]1783 Kb
Download this file (002.jpg)002.jpg[ ]1096 Kb

รับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ด้วยเงินนอกงบประมาณ จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังแนบ

IMAGE ประชุมผู้ปกครอง 1/2559
Friday, 03 June 2016
การประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559            โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี... Read More...
IMAGE การเตรียมตัวสู่การเป็นนักเรียน ต.อ.พ.ปท.
Friday, 03 June 2016
การเตรียมตัวสู่การเป็นนักเรียน ต.อ.พ.ปท.          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี... Read More...
IMAGE ตรีทศมานุสรณ์ รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
Wednesday, 24 February 2016
 ตรีทศมานุสรณ์ รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี... Read More...
Logbook
Monday, 05 November 2018
แบบบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน(Logbook) Read More...
ศิลปหัตถกรรมครั้งที่68
Tuesday, 16 October 2018
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี)... Read More...
แบบฟอร์มเขียนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
Tuesday, 28 August 2018
แบบฟอร์มเขียนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อพนักงานราชการ
Thursday, 18 June 2015
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตามที่ ได้มีประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ
Tuesday, 16 June 2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ   ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง
Tuesday, 09 June 2015
ตามที่ ได้มีประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีลงวันที่  ๒๗  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เรื่อง... Read More...

ปฏิทินกิจกรรม

หนังสือราชการ สพฐ.

 

ข่าวการศึกษา

Facebook Fan Page