Logbook

แบบบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน(Logbook)

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่68

เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 4...

แบบฟอร์มเขียนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562

แบบฟอร์มเขียนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562

เอกสาร PLC

เอกสารการขับเคลื่อนกระบวนการ    PLC (Professional Learning Community)  

เผยแพร่งานวิจัย

บทคัดย่อ งานวิจัย    งานวิจัย เรื่อง...

 • Logbook

  Monday, 05 November 2018 14:22
 • ศิลปหัตถกรรมครั้งที่68

  Tuesday, 16 October 2018 13:20
 • แบบฟอร์มเขียนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562

  Tuesday, 28 August 2018 09:43
 • เอกสาร PLC

  Tuesday, 28 August 2018 09:41
 • เผยแพร่งานวิจัย

  Monday, 27 August 2018 14:52

TUPPT-Musics

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนฃั้นม.๑ห้องเรียนพิเศษ GEP และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิม เข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.๔

แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินตนเอง

Attachments:
Download this file (sar2-2559.doc)sar2-2559.doc[ ]205 Kb

แจ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

    02-987-1309 ห้องงบประมาณ

    02-987-1308,02569-1051 กด 102 ห้องวิชาการ

    02-569-1051 กด 103 ห้องกิจการนักเรียน

    02-569-1051 ห้องบุคคล,ธุรการ

   

แบบฟอร์ม- ใบปะหน้าแบบทดสอบปลายภาค และผลการเรียนรู้วิชาIs ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560

   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ได้กำหนดการรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 20 เมษายน 2560

ตามรายละเอียดดังแนบ

ประกาศนโยบายโรงเรียนเสริมสุขภาพ

         โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

 

Attachments:
Download this file (img105.pdf)img105.pdf[ ]490 Kb

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามไฟล์แนบ

Attachments:
Download this file (newteacher2559.pdf)newteacher2559.pdf[ ]830 Kb
IMAGE ประชุมผู้ปกครอง 1/2559
Friday, 03 June 2016
การประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559            โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี... Read More...
IMAGE การเตรียมตัวสู่การเป็นนักเรียน ต.อ.พ.ปท.
Friday, 03 June 2016
การเตรียมตัวสู่การเป็นนักเรียน ต.อ.พ.ปท.          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี... Read More...
IMAGE ตรีทศมานุสรณ์ รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
Wednesday, 24 February 2016
 ตรีทศมานุสรณ์ รักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี... Read More...
Logbook
Monday, 05 November 2018
แบบบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน(Logbook) Read More...
ศิลปหัตถกรรมครั้งที่68
Tuesday, 16 October 2018
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี)... Read More...
แบบฟอร์มเขียนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
Tuesday, 28 August 2018
แบบฟอร์มเขียนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อพนักงานราชการ
Thursday, 18 June 2015
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตามที่ ได้มีประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ
Tuesday, 16 June 2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ   ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง
Tuesday, 09 June 2015
ตามที่ ได้มีประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีลงวันที่  ๒๗  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เรื่อง... Read More...

ปฏิทินกิจกรรม

หนังสือราชการ สพฐ.

 

ข่าวการศึกษา

Facebook Fan Page